EAFRD

The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Ciljevi, mjere i aktivnosti u okviru Zajedničke poljoprivredne politike postiže se financiranjem kroz dva osnovna fonda koji su vezani uz temeljne stupove ZPP-a.

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) koristi se za osiguravanje stabilnog dohotka poljoprivrednicima u vidu isplaćivanja poticaja kroz izravna plaćanja, sukladno mjerama kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Drugi fond je Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD), kojim se financira drugi stup koji se jednostavno naziva «ruralni razvoj» i njime se financira unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora, unaprjeđenje života u ruralnim sredinama i diversifikacija ruralne ekonomije te unaprjeđenje okoliša i seoskih sredina.

Popis dostupnih mjera u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine dostupan je u nastavku.

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, potpora za osposobljavanje savjetnika.

Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad. To je upravo cilj ove mjere.

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja.

Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.


Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise.


Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost i potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržištaPremije za osiguranje usjeva, životinja i biljka


NAZIV PROJEKTA

Redizajn i izrada mrežnih stranica Georg-a u svrhu povećanja prodaje usluga i vidljivosti projekta


Kontakt osobe za više informacija

Dalibor Georgievski: dalibor.georgievski@georg.hr

Marko Jozic: marko.jozic@georg.hr


Linkovi

Strukturni fondovi

Operativni program Konkurentnost i kohezija

WWW Vaučeri

KRATKI OPIS PROJEKTA

Glavna djelatnost društva je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, prvenstveno savjetovanje u pripremi i provedbi projekata koje financira EU, izgradnji kapaciteta i obrazovanju. Na novoj web stranici www.eafrd.hr planiraju se objavljivati informacije o natječajima i pozivima za bespovratna sredstva u realnom vremenu, čime će klijentima na brz i jednostavan način biti omogućen pristup uslugama.RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 04.02.2019. do 04.02.2020.CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je redizajnirati i pokrenuti vlastite mrežne stranice radi jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti društvaUKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 39.000,00 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 39.000,00 kn

Udio EU u financiranju projekta iznosi 70%, odnosno 27.300,00 kn.


Trebate više informacija o pojedinoj mjeri, tipu operacije. natječaju ili javnom pozivu? Slobodno nam se obratite na donje kontakte:


Georg d.o.o.

Adresa: Ulica Divka Budaka 1D, 10 000 Zagreb

Telefon: + 385 1 4444 396

E-Mail: info@georg.hr