EAFRD

The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Ciljevi, mjere i aktivnosti u okviru Zajedničke poljoprivredne politike postiže se financiranjem kroz dva osnovna fonda koji su vezani uz temeljne stupove ZPP-a.

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) koristi se za osiguravanje stabilnog dohotka poljoprivrednicima u vidu isplaćivanja poticaja kroz izravna plaćanja, sukladno mjerama kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Drugi fond je Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD), kojim se financira drugi stup koji se jednostavno naziva «ruralni razvoj» i njime se financira unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora, unaprjeđenje života u ruralnim sredinama i diversifikacija ruralne ekonomije te unaprjeđenje okoliša i seoskih sredina.

Popis dostupnih mjera u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine dostupan je u nastavku.

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, potpora za osposobljavanje savjetnika.

Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad. To je upravo cilj ove mjere.

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja.

Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.


Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise.


Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost i potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržištaPremije za osiguranje usjeva, životinja i biljka


Trebate više informacija o pojedinoj mjeri, tipu operacije. natječaju ili javnom pozivu? Slobodno nam se obratite na donje kontakte:


Georg d.o.o.

Adresa: Francesca Tenchinija 2a, 10 000 Zagreb

Telefon: + 385 1 4444 396

E-Mail: info@georg.hr